1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Jolanta Stawarska-Bukowy, właściciel NZOZ Artdentica przy ul. Paderewskiego 126 D, 35-330 Rzeszów, zwany dalej: „Administratorem”.Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Paderewskiego 126 D, 35-330 Rzeszów lub telefonując pod numer: 17.85.55.742, kom:  514 748 300.
 2.  Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Podmioty zewnętrzne, którym administrator powierza dane to:
  a) LekSeek Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedziba w Warszawie, przy ul. Tanecznej 18 ( elektroniczna dokumentacja medyczna)
  b) Biuro Studiów i Analiz Finansowo-Ksiegowych 35-010 Rzeszów, ul. Ks.Jałowego 16 ( obsługa księgowa)
  c) ePodium Jarosław Szymkowicz Borek Stary 40 36-020 Tyczyn, ( obsługa informatyczna)
  d) H88 spółka akcyjna ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań ( obsługa informatyczna)
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
 9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.